Trang chủ Đời sống - Tiêu dùng Vĩnh Phúc: Thành phố Phúc Yên đạt nhiều kết quả trong phát...

Vĩnh Phúc: Thành phố Phúc Yên đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2023

DT24H - Trong 9 tháng đầu năm 2023, Thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được những kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực.

Xây dựng thành phố Phúc Yên thông minh, hiện đại, phát triển nhanh, bền vững.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, ngay từ đầu năm, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đã khần trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp điều hành thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tập trung các nguồn lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra. UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, ổn định đời sống Nhân dân.

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2023 của Thành ủy Phúc Yên cho biết, về phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất đạt 61.365 tỷ đồng, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9.365 tỷ tăng 8,9%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 52.000 tỷ giảm 13,7%. Cơ cấu kinh tế công nghiệp – xây dựng chiếm 91,68%; thương mại – dịch vụ chiếm 7,65%; ngành nông nghiệp chiếm 0,65%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội đi vào hoạt động ổn định sau dịch bệnh.

Cụ thể, giá trị sản xuất nghành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 405 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022. Thành phố chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo vệ sản xuất chăn nuôi ổn định. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được khống chế; không có dịch bệnh truyền nhiễm lớn xảy ra. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng năm 2023 được quan tâm chỉ đạo; đã trồng được 105 ha rừng tập trung, bảo vệ hơn 760 ha, độ che phủ đạt trên 33,3%.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp – xây dựng tổng giá trị sản xuất ước đạt 56.260 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 52.000 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ; khu vực trong nước ước đạt 3.230 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Về thương mại, dịch vụ, du lịch các ngành dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Tổng giá trị doanh thu thương mại dịch vụ 9 tháng ước đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo môi trường du lịch bền vững; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nếp sống văn minh tại các khu du lịch…

Công ty Honda Việt Nam trên địa bàn thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc.
Công ty Honda Việt Nam trên địa bàn thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong đó, công tác quy hoạch và đô thị thực hiện tốt công tác phục vụ cho phát triển, xã hội. UBND thành phố phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh được 04 đồ án quy hoạch; phê duyệt chấp thuận địa điểm, phạm vi mốc giới, tổng mặt bằng 05 dự án (bao gồm 3 Dự án Khu thiết chế thể thao; 01 dự án cải tạo Hồ Hiển Lễ; 01 dự án trạm xử lý nước thải Ngọc Thanh). Hoàn thành việc lập hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Phúc Yên đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 và UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch LCNT tại Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 07/7/2023.

Về công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được đảm bảo duy trì thường xuyên, UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng; chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về xây dựng làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, chỉnh trang đô thị, duy tu, bảo dưỡng, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, cổng chào điện tử và cây xanh đô thị.

Tiếp đó, về công tác quản lý sử dụng đất tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp UBND các xã, phường rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dựng đất thời kỳ 2021-20230 để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 2023 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 đề làm căn cứ thực hiện công tác giao đất, thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Đã phê duyệt phương án đấu giá đối với 41 lô đất tại xã Ngọc Thanh, tổ chức đấu giá thành công 14 ô đất với giá trị 18,4 tỷ đồng; ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất ao sang đất ở đối với 79 hồ sơ….

Cùng với đó, công tác quản lý đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo, giám sát thực hiện chặt chẽ. UBND thành phố quyết liệt trong điều hành, chỉ đạo tới các Chủ đầu tư để thường xuyên báo cáo, cập nhật thông tin và kịp thời cho ý kiến, giải quyết vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó tập trung vào thi công công trình và giải ngân vốn đầu tư công. Việc giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 được thực hiện theo đúng nguyên tắc phân bổ vốn quy định tại Luật đấu tư công và Nghị quyết của HĐND thành phố.

Toàn cảnh thị xã Phúc Yên.
Toàn cảnh thị xã Phúc Yên.

UBND thành phố đã trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án với tổng mức đầu tư được phê là 84,119 tỷ đồng; UBND thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư 73 công trình với giá trị 563,972 tỷ đồng; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 21 dự án; tổ chức đấu thầu qua mạnh đấu thầu quốc gia 02 gói thầu tư vấn, 21 gói thầu xây lắp, đạt 100% số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng, phê duyệt quyết toán được 26 dự án với tổng giá trị quyết toán là 94,875 tỷ đồng. Tổng số vốn được giao năm 2023 là 674,579 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, công tác thu – chi ngân sách tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 4.170 tỷ đồng, đạt 53,8% so với dự toán và bằng 86% so với cùng kỳ. Trong đó thu ngân sách thành phố hưởng 512 tỷ đồng đạt 62% so với dự toán và 86% so với cùng kỳ; ngân sách xã hưởng 47 tỷ đồng đạt 98,7% so với dự toán và 82,4% so với cùng kỳ.  Tổng chi ngân sách ước đạt 722 tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán và bằng 98% so với cùng kỳ, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi của thành phố và các xã, phường. Cùng với đó, về các công tác khác trong 9 tháng đầu năm 2023 của thành phố Phúc Yên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, về nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023 của thành phố Phúc Yên tiếp tục triển khải đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế – xã hội theo các Nghị quyết, các Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020-2023 định hướng đến năm 2045 theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc…

RELATED ARTICLES

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Bí ẩn loại trà quý hiếm đắt nhất hành tinh, giá gần 13 tỷ đồng/kg có gì đặc biệt?

Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt đỏ nhất hiện nay. Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao...

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

Recent Comments