Trang chủ Văn hóa – Thể thao Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐNDVN (22.12.1944-22.12.2022): Nghệ thuật giữ...

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐNDVN (22.12.1944-22.12.2022): Nghệ thuật giữ nước thời bình

ĐT24H - Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta thực sự là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; là lực lượng chính trị; lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ; làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Ngày 22/12 là một trong những ngày kỉ niệm có ý nghĩa quan trọng với lực lượng quân đội và toàn thể nhân dân Việt Nam (Ảnh minh họa).

Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua hàng nghìn năm dưới gông xiềng, áp bức bởi ách đô hộ của giặc ngoại xâm. Sau nhiều thập kỷ tiến hành các cuộc chiến tranh giải phóng, chiến tranh nhân dân chính nghĩa, nhân dân ta đã giành và giữ nền độc lập tự do, đất nước mới có hòa bình trọn vẹn. Hơn ai hết người dân Việt Nam thấu hiểu sâu sắc sự vô giá của hòa bình từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” như Bác Hồ từng nói. Thế giới đổi thay, lịch sử chuyển biến mau lẹ, khó lường, không dễ dự báo. Giữ vững chế độ, bảo vệ trọn vẹn hòa bình, tự do, độc lập trong bối cảnh thế giới hiện tại đang là thách thức không nhỏ với nhiều quốc gia, dân tộc. Lực lượng vũ trang (quân đội và công an) luôn là nòng cốt đảm trách nhiệm vụ chiến lược quan trọng hàng đầu ấy. Xây dựng quân đội thời bình được thể hiện sâu sắc, toàn diện trong nghị quyết TW 8 (khóa XI), văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã và đang được tích cực, triển khai nghiêm túc.

Một trong những gia tài vô giá của lịch sử dân tộc Việt Nam là nghệ thuật giành và giữ nước kết tinh, kế thừa truyền thống đấu tranh qua các triều đại từ cổ đến kim, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại. Cốt lõi của tư tưởng, kinh nghiệm giữ nước là nền nghệ thuật quân sự Việt Nam độc đáo như: lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo; nghệ thuật công tâm, ít địch nhiều, nhỏ thắng lớn; thắng địch bằng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bằng chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh chính nghĩa; đánh bằng chính binh, thắng bằng kỳ binh; đánh địch và thắng địch bằng mưu kế và thế thời; mưu cao nhất là mưu lừa địch, kế hay nhất là kế điều địch. Lừa và điều được địch sẽ giành được chủ động tối đa, đó là mạch sống của tác chiến

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Bất kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng phải nắm vững, chủ động, phải thấy trước, chuẩn bị trước”. Vận dụng tư duy ấy, Đảng phát triển kế sách giữ nước của cha ông để chủ động bảo vệ đất nước ngay khi chưa nguy thành quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Không phải tiến hành chiến tranh mà vẫn giữ được đất nước, chế độ, nền hòa bình mới là thượng sách! Nghệ thuật giữ nước được kế thừa và phát triển sáng tạo trong bối cảnh mới phải đạt tới mục tiêu chiến lược ấy. Diễn biến gần đây của tình hình thế giới, nổi lên là xung đột vũ trang đang nhắc nhớ mọi quốc gia dân tộc về vấn đề gìn giữ hòa bình.

Giữ nước bằng sức mạnh nội tại, thực lực của mình – đem sức ta mà bảo vệ ta. Đó là sức mạnh tổng hợp, trong đó có sức mạnh của quân đội, vũ trang – quân sự. Nghệ thuật quân sự độc đáo Việt Nam kết tinh bởi truyền thống đánh giặc xưa và nay, tạo nên sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược hùng mạnh, bạo tàn hàng đầu thế giới từ Á sang Âu. Để có sức mạnh ấy cần phải hội đủ ba yếu tố Đảng vững, quân tinh, dân tốt.

Lịch sử hơn chín thập niên cầm quyền, Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện quân đội cùng với nhân dân làm nên bao kỳ tích lịch sử trong quá trình dựng nước và giữ nước. Hệ thống chính trị, tổ chức đảng trong quân đội từ trung ương đến đơn vị cơ sở được tổ chức chặt chẽ. Bằng uy tín chính trị, năng lực tổ chức chỉ huy, quản lý của mình, Đảng lãnh đạo quân đội giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đội quân cách mạng. Quân đội tin cậy, trung thành tuyệt đối với Đảng vì lý tưởng cao cả là phụng sự nhân dân, đất nước. Đó là nét đặc sắc riêng có của quân đội nhân dân Việt Nam.

“Quý hồ tinh bất quý hồ đa” – quân không cần đông mà cần tinh; là nói về chất lượng con người, bộ đội – xây dựng quân đội tinh gọn, hợp lý về số lượng, nhuệ về vũ khí, trang bị, vững vàng về bản lĩnh chính trị. Tinh nhuệ về chính trị là mọi quân nhân trung thành lý tưởng cống hiến, sẵn sàng vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, giữ trọn lời thề: Quân đội ta trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đó cũng là “bí quyết” để chúng ta hiện thực hóa phương hướng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Không phải ngẫu nhiên, các thế lực thù địch tìm mọi cách làm suy yếu quân đội bằng biện pháp hòa bình, chiến lược mềm – thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “Phi chính trị hóa” quân đội bằng cách làm cho quân nhân coi nhẹ, thờ ơ, dời bỏ lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân, gia đình đã giáo dục họ. Phải làm quân đội thoát ly, xa rời sự lãnh đạo của Đảng, kỷ luật quân đội; khuyến khích tư tưởng chủ quan, tự mãn, đề cao cái tôi, lối sống vật chất, thực dụng, hưởng thụ thời cơ chế thị trường, thời bình; làm cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thoái hóa, biến chất để họ mất lòng tin nơi chiến sĩ, thuộc cấp; Đảng sẽ đối lập với quân đội. Đó được xem là đòn đánh hiểm nhằm suy yếu sức mạnh, phai nhạt hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, là kế “không đánh mà thắng” rất nham hiểm của đối phương.

Thật đáng yêu mỗi khi nhắc đến cụm từ quân đội nhân dân. Nhờ có nhân dân tin cậy, chở che, ủng hộ, hy sinh, đồng hành, là chỗ dựa vững chắc, tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân, chiến tranh toàn dân, toàn diện, quân đội mới đủ sức mạnh đánh thắng mọi kẻ thù, trong mọi hoàn cảnh. Dân là gốc của nước. Chở thuyền, lật thuyền cũng là dân. Gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dânBài học kinh nghiệm ấy được Đảng, quân đội thấu triệt và vận dụng sáng tạo trong suốt lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Quân đội cách mạng là quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được Đảng và Bác Hồ sáng lập, chăm lo giáo dục, rèn luyện, tổ chức thành quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

RELATED ARTICLES

Cuộc cách mạng “ 5 có, 5 không” trong đồng bào người Mông Sơn La

Các phong tục, hủ tục của người Mông được cải thiện, tiến bộ, đời sống ngày càng được nâng cao. Ảnh: Nam Trứ. Theo đó,...

Ca sĩ Mạnh Cường tri ân đêm nhạc “Điều giản dị” đầy cảm xúc lắng đọng, ngọt ngào

Ca sĩ Mạnh Cường. Ảnh: Phi Long. Khán giả Hà thành đã có những cảm xúc lắng đọng, ngọt ngào khi thưởng thức các phần...

Sơn La: Khai mạc Lễ hội “Trên quê hương vợ chồng A Phủ” năm 2023

Đây là lần đầu tiên xã Hồng Ngài tổ chức Lễ hội trên quê hương vợ chồng A Phủ. Lễ hội được tổ chức gồm...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Bí ẩn loại trà quý hiếm đắt nhất hành tinh, giá gần 13 tỷ đồng/kg có gì đặc biệt?

Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt đỏ nhất hiện nay. Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao...

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

Recent Comments