Trang chủ Đời sống - Tiêu dùng Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn đạt được nhiều bước đột phá mới...

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn đạt được nhiều bước đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội

ĐT24H - Với những thành tựu nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng việc khắc phục có hiệu quả những khó khăn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã và đang tiếp tục xây dựng và triển khai một số chuyên đề nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, xã hội.

Thanh Sơn đang ngày càng đổi thay. Ảnh: Sơn Thủy

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ngay từ đầu năm UBND huyện Thanh Sơn đã tập trung triển khai huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội đã được HĐND huyện thông qua; thời tiết những tháng đầu năm cơ bản thuận lợi cho sản nông nghiệp; các chính sách nhằm phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện; xây dựng kết cầu hạ tầng triển khai đồng bộ; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh được giữ vững; các lĩnh vực văn hóa – xã hội, cải cách hành chính có bước chuyển biến tích cực.

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện Thanh Sơn rất khang trang sạch đẹp. Ảnh: Sơn Thủy

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn những khó khăn nhất định như dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm và tình hình thế giới diễn biến phức tạp, giá cả một số hàng hóa nguyên vật liệu đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, sắt, thép… đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp; sản xuất hàng hóa nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá cả các mặt hàng nông sản thiếu ổn định.

Đặc biệt, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh Phú Thọ; sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, UBND huyện đã quyết liệt chủ động linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội; triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, do đó kinh tế – xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển, an ninh- quốc phòng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cụ thể, kết quả thực hiện khâu đột phá “Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút nguồn lực cho phát triển, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành, lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng lợi thế”. Trong 6 tháng đầu năm 2022  huyện Thanh Sơn đã chủ  động huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo bước đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ.

Đánh giá kết quả năm 2021 đồng thời triển khai kế hoạch phối hợp giữa UBND huyện với Uỷ ban tổ quốc huyện và các đoàn thể đến các hội viên, đoàn viên nắm bắt thông tin cùng kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tập trung là công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng (khu nhà ở đô thị Thanh Sơn, dự án khu nhà ở đô thị khu Tân Tiến, thị trấn Thanh Sơn, dự án khu dân cư mới tại trung tâm xã Văn Miếu,Cụm công nghiệp Thục Luyện, Cụm công nghiệp Thắng Sơn…trong đó quyết định thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường 5ha/19,6ha khu nhà ở đô thị Thanh Sơn; 10,6ha/19,4ha Cụm công nghiệp Thục Luyện).

Trong đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch các dự án dịch vụ thương mại, nghỉ dưỡng, cụ thể: Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn đến năm 2030; Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đối với dự án Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng và sân golf hồ Phượng Mao tại các xã Cự Đồng Thắng Sơn, Tất Thắng, huyện Thanh Sơn; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư nông thôn mới, biệt thự nghỉ dưỡng, nông nghiệp kết hợp giáo dục trải nghiệm và sân golf Thanh Sơn…

Về công tác triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (Kế hoạch 834/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ), UBND huyện đã chủ động chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn nhằm phục hồi và phát triển sản xuất gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Bênh cạnh đó, về lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn huyện Thanh Sơn các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2021-2022; đảm bảo cung cấp đủ giống, phân bón, nguồn nước cho gieo cấy theo đúng khung lịch thời vụ, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng diện tích cây rau, màu các loại; triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng lúa giống mới Đông A1, Thụy Hương 308; lúa Đài Thơm 8; lúa N91tại các xã Địch Quả, Võ Miếu. Tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với Xí nghiệp thuỷ nông Thanh Sơn, Hợp tác xã dịch vụ thuỷ lợi chủ động nạo vét kênh mương, tu sửa các công trình thuỷ lợi đảm bảo cấp đủ nước làm đất và tưới dưỡng lúa sau khi cấy. Thực hiện kế hoạch diệt chuột tập trung vụ Chiêm xuân tại 23/23 các xã, thị trấn. Thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng, diễn biến thời tiết để kịp thời tham mưu lãnh đạo huyện có các giải pháp đảm bảo an toàn sản xuất.

Đối với những cây trồng lâu năm trên địa bàn huyện như cây chè có tổng diện tích 2.510,19ha/2.500ha đạt 100,4% kế hoạch; diện tích chè cho sản phẩm 2.432,5 ha; diện tích trồng mới, trồng lại 20 ha đạt 100% kế hoạch; cây chè sinh trưởng phát triển tốt. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 14.912,56 tấn bằng 105,5% so với cùng kỳ. Cây Bưởi cơ bản diện tích bưởi sinh trưởng, phát triển tốt.Tổng diện tích 805 ha, trong đó trồng mới 3,15ha/20ha đạt 16% kế hoạch; diện tích đăng ký bưởi kinh doanh áp dụng GAP 300 ha. Cây chuối với tổng diện tích đạt 770 ha. Năng suất ước đạt 180 tạ/ha, sản lượng ước đạt 6.512,02 tấn.

Huyện Thanh Sơn có diện tích đồi chè lớn nhất tại tỉnh Phú Thọ, cây chè đang trở thành cây kinh tế chủ lực của huyện. Ảnh: Sơn Thủy

Về công tác xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực các cấp, các ngành đã chủ động triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; Duy trì khu và xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo 02 xã (Cự Thắng và Võ Miếu) rà soát các tiêu chí để xây dựng xã đạt chuẩn NTM năm 2022. Rà soát các khu dân cư để xây dựng 05 khu đạt chuẩn. Cùng với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP việc triển khai mỗi xã một sản phẩm Ocop được chú trọng; xây dựng kế hoạch và đăng ký 8 sản phẩm Ocop cấp tỉnh từ 3 sao trở lên (trong đó có 01 sản phẩm 5 sao).

Theo đó, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 được chú trọng triển khai ngay từ tháng đầu năm và đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu thu ngân sách đạt và vượt tiến độ dự toán giao; công tác bồi thường GPMB được triển khai tích cực; Công tác giáo dục và đào tạo; công tác y tế chăm sóc khoẻ cho nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm; lao động việc làm, công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; cải cách hành chính được đẩy mạnh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển.

Những nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Thanh Sơn tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn thách thức; thời tiết, dịch bệnh còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 đã đặt ra và tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ đặt ra 6 tháng cuối năm còn khá nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao của các cấp, các cơ quan, đơn vị để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên cơ sở khai thác tốt các nguồn lực tại địa phương, tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là trong công tác xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội./.

RELATED ARTICLES

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Bí ẩn loại trà quý hiếm đắt nhất hành tinh, giá gần 13 tỷ đồng/kg có gì đặc biệt?

Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt đỏ nhất hiện nay. Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao...

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

Recent Comments