Trang chủ Đời sống - Tiêu dùng Thanh Hóa: Huyện Mường Lát vững bước đi lên trong phát triển...

Thanh Hóa: Huyện Mường Lát vững bước đi lên trong phát triển kinh tế – xã hội

ĐT24H - Từ những thành tựu nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng việc khắc phục có hiệu quả những khó khăn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã và đang tiếp tục xây dựng và triển khai một số chuyên đề nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, xã hội.

Mường Lát đang ngày càng đổi thay.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: “UBND huyện giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành của huyện và các xã, thị trấn tập trung sớm hoàn thiện Đề án ‘Xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045’. Thu hoạch vụ chiêm xuân, chỉ đạo sản xuất vụ mùa hè thu năm 2022-2023. Chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển, PCCC rừng; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã, bản thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đăng ký năm 2022. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là các bệnh dễ xảy ra trong dịp giao mùa; Nâng cao chất lượng chuẩn đoán, điều trị và phát huy tối đa hiệu quả, công suất sử dụng trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh”.

“Chi trả trợ cấp kịp thời, đầy đủ các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội, trợ cấp đột xuất theo quy định. Tiếp tục triển khai các chương trình phục vụ người nghèo, hỗ trợ tiền điện năm 2022. Theo dõi, tổ chức rà soát và điều chỉnh trợ cấp cho các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác trợ giúp đột xuất khi bị thiên tai, hỏa hoạn, gặp rủi ro trong cuộc sống của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện”, ông Bình chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo cuả UBND tỉnh, các sở, ngành, Huyện ủy, HĐND huyện bằng chương trình hành động, kế hoạch, phương án cụ thể. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã giao chỉ tiêu kinh tế – xã hội đến các phòng, ban, ngành, các xã thị trấn và chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng nội dung kế hoạch chi tiết triển khai kế hoạch hành động của huyện về thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Huyện ủy, HDND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Đặc biệt, chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2022, ước đạt 246,938 triệu đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 2.277,18 ha/4.826,6ha, đạt 47,18 % kế hoạch năm. Công tác phát triển chăn nuôi được chú trọng, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, cung ứng đủ các loại vắc xin phục vụ cho công tác tiêm phòng trên địa bàn huyện được thực hiện theo kế hoạch đề ra, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch và tiêm phòng trên địa bàn huyện, trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh. Nuôi trồng thuỷ sản sản lượng ước đạt 40/75 tấn, giá trị sản xuất nuôi trồng ước đạt 1.140 triệu đồng.

Cánh đồng lúa nếp Cay Nọi tại bản Pùng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát.

Về công tác lâm nghiệp chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Thực hiện quyết liệt Chỉ thị 13- CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; UBND huyện tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” xuân Nhâm dần 2022 và triển khai ra quân trồng được trên 40.100 cây xanh các loại; triển khai thiết kế trồng rừng được 280 ha, đạt 100% kế hoạch và đang triển khai cung ứng giống để Nhân dân thực hiện trồng.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về lâm nghiệp; quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng trồng và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng. Chỉ đạo tiếp tục rà soát thực trạng các tiêu trí cấp xã, ở thôn, bản phục vụ xây dựng NTM và đã nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ về vốn, xi măng từ các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh, các doanh nghiệp cho chương trình xây dựng nông thôn mới cấp cho các xã.

Chương trình xây dựng sản phẩm OCOP, huyện đã giao chỉ tiêu cho 02 xã Trung Lý (măng khô) và xã Mường Chanh (bí thơm). Hiện nay các xã đã chọn được chủ thể triển khai thực hiện và đang quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và sản phẩm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt: 8.685 triệu đồng, trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.595 triệu đồng, đạt 119% so với dự toán huyện giao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025 (chuẩn mới) trên địa bàn huyện là 4.905 hộ nghèo, tỷ lệ 56,18%; Hộ cận nghèo: 1.104 hộ; tỷ lệ 12,64%.

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện Mường Lát rất khang trang.

Các chính sách, chương trình mục tiêu, dự án được đầu tư trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của tỉnh. Tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Công tác đối ngoại được duy trì với huyện Sốp Bâu và huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Trao đổi với phóng viên, ông Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát cho biết: “Huyện Mường Lát bắt đầu từ những năm 1996, 1997 được sự quan tâm của Trung ương rất nhiều, trước đó gần như trên địa bàn huyện tới các bản phải đi bộ hoàn toàn, nhưng tính tới thời điểm hiện tại gần như khoảng 90% là đường xá ô tô đã đi được vào tận các vùng bản xa được. Cho đến nay, huyện Mường Lát vẫn là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, tổng thu nhập tính hết năm 2021 đạt hơn 22 triệu/người với tổng dân số trên 42 nghìn người, bà con dân tộc chiếm tỷ lệ cao, dân tộc Thái chiếm 42%; dân tộc Mông chiếm 39%; còn lại là 4 dân tộc khác như Mường, Kinh; Khơ mú; Dao”.

“Trên địa bàn huyện Mường Lát có duy nhất một sản phẩm OCOP là gạo Cay Nọi. Về diện tích trồng rừng trên địa bàn huyện những năm qua chủ yếu tập trung trồng gỗ xoan. Trong đó, khó khăn nhất trên địa bàn huyện đó là nhận thức của bà con dân tộc thiểu số rất thấp, từ đó sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức cho người dân, về mũi nhọn phát triển kinh tế xã hội không có gì khác hơn là chăn nuôi mới ổn định cuộc sống của người dân được; còn về trồng rừng chủ yếu là trồng rừng phòng hộ…Điểm mạnh của huyện Mường Lát chỉ có diện tích đất rộng, còn về tài nguyên khoáng sản gần như không có, hướng tới đẩy mạnh việc phát triển du lịch sinh thái gắn liền với cộng đồng bà con dân tộc…” – ông Xiết nói.

Ông Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát trao đổi với phóng viên về tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2022.

Những nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, các cấp, các ngành, đơn vị tập trung trên địa bàn huyện Mường Lát tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát hiện tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tranh thủ mùa khô đẩy nhanh tiếp độ xây dựng cơ bản…

Có thể nói những thành quả đạt được như trên sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Lát tự tin trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, bứt phá đi lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

RELATED ARTICLES

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Bí ẩn loại trà quý hiếm đắt nhất hành tinh, giá gần 13 tỷ đồng/kg có gì đặc biệt?

Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt đỏ nhất hiện nay. Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao...

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

Recent Comments