Trang chủ Đời sống - Tiêu dùng Thị trấn Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc: Kết quả phát triển...

Thị trấn Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc: Kết quả phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2022

ĐT24H - Được sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thị trấn, trong việc thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”. Do vậy tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 ổn định; các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Hạ tầng giao thông ở thị trấn Gia Khánh được đầu tư theo hướng hiện đại

Theo kết quả báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất trên địa bàn thị trấn tăng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 257,3 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 61,6% kế hoạch. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản ước đạt 59,5 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 73% kế hoạch.

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 đạt 479,2ha, giảm 28,81ha so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 1.487,4 tấn, giảm 2,6 tấn so với cùng kỳ do diện tích ngô lấy hạt giảm. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 33,2 tỷ đồng tăng 16,5% so với cùng kỳ do nhân dân đã áp dụng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao làm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên đến cuối tháng 5 do ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập úng làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nông nghiệp trên địa bàn thị trấn. Một số diện tích lúa đã đến thời kỳ thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch bị ngập úng ảnh hưởng đến năng suất (theo số liệu thống kê 17,98 ha); diện tích rau màu bị ngập gần như mất trắng (theo số liệu thống kê 34,3 ha).

Chăn nuôi gia súc phát triển theo hướng gia trại, tuy nhiên các hộ chưa mở rộng chăn nuôi do ảnh hưởng của dịch trên đàn gia súc, giá cả thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá cả thị trường tiêu thụ không ổn định. Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định do có thị trường tiêu thụ, không có dịch bệnh lớn xảy ra, người chăn nuôi yên tâm duy trì và mở rộng quy mô đàn. Tổng sản lượng lợn xuất chuồng ước đạt 204 tấn tăng 30,8% so với cùng kỳ.

Nuôi trồng thủy sản tính đến ngày 20/5/2022 khi chưa bị ảnh hưởng bởi mưa lớn ngày 22/5-25/5/2022 phát triển ổn định tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 17,9 tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên từ ngày 22/5-25/5/2022 do mưa lớn làm ảnh hưởng đến diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị trấn, số diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng: 29,58ha, vì vậy giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, thủy sản ước đạt 26,3 tỷ đồng tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác khuyến nông, hỗ trợ sản xuất được quan tâm. Phối hợp tổ chức 05 lớp tập huấn cho 350 lượt người tham dự tập huấn về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, sản xuất rau an toàn, xử lý bao bì vỏ thuốc bảo vệ thực vật cho xã viên trên địa bàn thị trấn. 6 tháng đầu năm nhận và cấp 2.990 gói thuốc bảo vệ thực vật cho nhân dân; cung ứng 3.080 kg giống các loại cho nhân dân. Chi trợ cấp đám hiếu cho 19 trường hợp với số tiền 9,5 triệu đồng. Đăng ký và triển khai cho 5 hộ ở 3 TDP trên địa bàn thị trấn nuôi trai lấy ngọc theo chương trình của Khuyến nông tỉnh, tổng giá trị 450 triệu đồng, các hộ đối ứng 50%, nhà nước hỗ trợ 50%.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Shop Beo, TDP Tân Hà, thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên)

Trong 6 tháng đầu năm hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị trấn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy hoạt động trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch, với các biện pháp phòng, chống nghiêm ngặt, nhưng các cơ sở sản xuất kinh hoanh, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã có kinh nghiệm ứng phó và thích nghi chủ động điều chỉnh kế hoạch, phương thức kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới. 6 tháng đầu năm giá trị ngành dịch vụ ước đạt 119,6 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 57,2% kế hoạch.

Địa bàn thị trấn hiện có 237 phương tiện dịch vụ vận tải, 738 hộ kinh doanh dịch vụ, các ngành nghề đa dạng tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm, vận tải hàng hóa, vận tải hành khách…. Trên địa bàn thị trấn hiện có 46 công ty, doanh nghiệp, HTX nhỏ đang hoạt động. Giá trị sản xuất ngành nghề phụ, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 78,2 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 61,3% kế hoạch.

Công tác quản lý đất đai và hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đất đai tiếp tục được triển khai theo đúng quy định của pháp luật; 6 tháng đầu năm ra quyết định xử phạt hành chính 3 trường hợp vi phạm mới trong lĩnh vực đất đai. Xử lý tồn tại vi phạm trong lĩnh vực đất đai theo Kế hoạch 81/KH-UBND của UBND huyện Bình Xuyên được 3/8 trường hợp đạt 38% kế hoạch; xử lý 3 trường hợp vi phạm mới theo Kết luận 21/KL-TTr của Thanh tra tỉnh, UBND thị trấn đã xử lý xong 2 trường hợp, 1 trường hợp đã gửi thông báo lần 3 về việc tháo dỡ lều quán vi phạm. Chuẩn bị hồ sơ, bảng biểu, bản đồ địa chính theo VN2000 và bản đồ địa chính theo 299 theo kế hoạch 69/KH-UBND ngày 03/02/2022 của UBND huyện Bình Xuyên v/v kê khai, đăng ký đất đai bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Tham gia giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị trấn.

Tăng cường công tác quản lý xây dựng, chống lấn chiếm hành lang, vỉa hè; thực hiện Kế hoạch của UBND thị trấn về giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông; 6 tháng đầu năm UBND thị trấn xử lý 5 hộ lấn chiếm hành lang giao thông ở 2 TDP Cổ Độ và Sơn Bỉ, đến nay các hộ đã chấp hành tháo dỡ vi phạm. Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị như: phối hợp mở rộng tuyến đường 302 giai đoạn 2; các ban, ngành, đoàn thể thị trấn xây dựng 19 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt kịp thời không để rác tồn đọng trên các tuyến đường; tuyên truyền vận động nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm luôn sạch sẽ. 6 tháng đầu năm hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho 25 hộ.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đang xây dựng như: khu Hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu cổng làng Gia Du; Đường 302c – nhà văn hóa TDP Trại Mới; Cải tạo mặt đường giao thông TDP Lưu Quang; Nhà văn hóa TDP Tân Hà. Đẩy nhanh quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng: Đường GTNT TDP Cổ Độ; Đường GTNT TDP Trại Mới – Thanh Xuân; Điện chiếu sáng TDP Cổ Độ, TDP Trại Mới. Trong 6 tháng đầu năm đã mở thầu khởi công xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng TDP Thanh Xuân, TDP Xuân Quang, TDP Tân Hà. UBND thị trấn Phối hợp giải phóng mặt bằng xong 2/3 công trình trọng điểm theo chỉ tiêu kế hoạch giao như: Xử lý sạt lở kênh tiêu hồ Gốc Gạo; Chỉnh trang tuyến đường ĐT.310 (cũ) qua địa phận thị trấn Gia Khánh (giai đoạn 2). Công trình Hạ tầng giao thông kết nối vùng thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường vành đai 5) hiện nay UBND thị trấn đang phối hợp với Ban quản lý dự án huyện tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng.

Công tác môi trường được quan tâm: 6 tháng đầu năm UBND thị trấn ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2022; Kế hoạch thực hiện đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thu gom rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn. Đôn đốc các TDP trên địa bàn thị trấn vệ sinh môi trường trong các dịp lễ, sự kiện của thị trấn.

Với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 17,5 tỷ đồng/34,9 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán năm 2022, giảm 45,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tiền đấu giá 2 ô đất tại khu Đồ Bản – Cầu Máng, tổng số tiền đấu giá được 3.820 triệu đồng. Chi ngân sách ước thực hiện 15,5 tỷ đồng/34,9 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán, giảm 41,1% so cùng kỳ (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 11,2 tỷ đồng). Giải ngân vốn đầu công 6 tháng đầu năm đạt 80%. Công tác quản lý, chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, đúng chế độ.

RELATED ARTICLES

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Bí ẩn loại trà quý hiếm đắt nhất hành tinh, giá gần 13 tỷ đồng/kg có gì đặc biệt?

Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt đỏ nhất hiện nay. Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao...

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

Recent Comments