Trang chủ Văn hóa – Thể thao Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ chức...

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

ĐT24H - Mới đây, Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2022 tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I.

Toàn cảnh buổi bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2022 – Ảnh: Sơn Thủy

Dự buổi lễ khai giảng về phía Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Phan Thành Công – Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ. Về phía Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I có TS. Nguyễn Quốc Oánh – Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường. Cùng với 125 học viên của các chi bộ trực thuộc đảng ủy Bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tổng kết lớp học và công bố quyết định cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên – Ảnh: Sơn Thủy
Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại lễ bế giảng – Ảnh: Sơn Thủy

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I mở lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới”. Tham gia lớp học có 125 học viên – đây là những đảng viên mới, trong thời gian (từ ngày 06/6 – 14/6/2022) các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cụ thể, bao gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập – Ảnh: Sơn Thủy

Trong quá trình học tập, các học viên đã cố gắng khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lớp học, tích cực phát biểu, nêu vấn đề, nghiêm túc trao đổi với giảng viên và được giảng viên giải đáp, phân tích đầy đủ, chu đáo, mở rộng kiến thức ở từng chuyên đề giúp cho các học viên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp học.

Đồng chí Phan Thành Công – Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập – Ảnh: Sơn Thủy

Qua những kiến thức đã được trang bị từ lớp học, các đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện cho bản thân để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ chúc mừng kết quả đạt được và biểu dương tinh thần, thái độ học tập, nghiêm túc chấp hành tốt nội quy lớp học của các học viên và sự nhiệt tình, tâm huyết của các đồng chí giảng viên. Đồng thời đề nghị: Sau lớp học này, các đồng chí đảng viên mới cần chủ động vận dụng sáng tạo kiến thức đã được truyền đạt vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân để tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng; bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

TS. Nguyễn Quốc Oánh – Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư, Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập – Ảnh: Sơn Thủy

Phát biểu cảm tưởng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiểu chia sẻ qua thời gian học tập bồi dưỡng, được sự quan tâm, tận trình truyền giảng của các thầy giáo về các vấn đề cơ bản của Chủ Nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam, Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở; nhiệm vụ của Đảng Viên trong công tác xây dựng Đảng. Trong các chuyên đề các thầy cô đã hệ thống hóa những kiến lý luận chính trị, tình hình kinh tế xã hội, văn hóa-giáo dục, an ninh quốc phòng gắn liền với tình hình thực tế trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiểu đại diện cho tập thể lớp phát biểu cảm tưởng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng viên mới – Ảnh: Sơn Thủy

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân,  nhân dân lao động, và cả dân tộc Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này  đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến công cuộc bảo vệ và xây dựng  đất nước đi lên theo con đường XHCN. 

Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Việt Nam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiểu đại diện cho các học viên tặng hoa Thầy, Cô giáo đã tạo điều kiện và giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt khóa học để tỏ lòng biết ơn – Ảnh: Sơn Thủy

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển, xác định một trong những mối quan hệ lớn cần tiếp tục quán triệt và xử lý tốt là quan hệ giữa “tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.Chính vì vậy, mỗi Đảng viên mới cần xác định nhiệm vụ sau khóa học Hệ thống hóa, nâng cao  kiến thức lý luận chính trị, xây dựng kế hoạch tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức để chở thành người Đảng viên chính thức. Mỗi Đảng viên mới cần tích cực đóng góp công sức của mình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. 

Tập thể lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2022 – Ảnh: Sơn Thủy
Quá trình học tập của các học viên trên giảng đường rất nghiêm túc – Ảnh: Sơn Thủy

Là  Đảng viên mới, luôn phấn đấu vì  mục  tiêu và lý  tưởng cao đẹp  của  Đảng  nhằm  xây  dựng  một  nước  Việt  Nam  giàu mạnh,  xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.  Luôn  tin  tưởng tuyệt  đối và  chấp  hành  nghiêm chỉnh  chủ  trương,  đường  lối  của  Đảng,  pháp  luật  của  Nhà  nước,  quy  định  của ngành, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

RELATED ARTICLES

Cuộc cách mạng “ 5 có, 5 không” trong đồng bào người Mông Sơn La

Các phong tục, hủ tục của người Mông được cải thiện, tiến bộ, đời sống ngày càng được nâng cao. Ảnh: Nam Trứ. Theo đó,...

Ca sĩ Mạnh Cường tri ân đêm nhạc “Điều giản dị” đầy cảm xúc lắng đọng, ngọt ngào

Ca sĩ Mạnh Cường. Ảnh: Phi Long. Khán giả Hà thành đã có những cảm xúc lắng đọng, ngọt ngào khi thưởng thức các phần...

Sơn La: Khai mạc Lễ hội “Trên quê hương vợ chồng A Phủ” năm 2023

Đây là lần đầu tiên xã Hồng Ngài tổ chức Lễ hội trên quê hương vợ chồng A Phủ. Lễ hội được tổ chức gồm...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Bí ẩn loại trà quý hiếm đắt nhất hành tinh, giá gần 13 tỷ đồng/kg có gì đặc biệt?

Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt đỏ nhất hiện nay. Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao...

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

Recent Comments