Trang chủ Đời sống - Tiêu dùng Hà Nội: Phường Nghĩa Tân tổ chức Hội nghị đại biểu nhân...

Hà Nội: Phường Nghĩa Tân tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2022

ĐT24H - Vừa qua, ngày 31/3/2022, UBND-UB MTTQ phường Nghĩa Tân đã phối hợp tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2022. Điều đáng quý là nhiều ý kiến của nhân dân đã thể hiện trách nhiệm, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thiện chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2022 phường Nghĩa Tân

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 73/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 12/01/2022 giữa UBND và UBMTTQ quận Cầu Giấy về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2022. UBND-UBMTTQ Việt Nam phường Nghĩa Tân đã xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch số 11/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 19/01/2022 về tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2022.

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường đã xây dựng kế hoạch số 52/KH-BCĐ ngày 23/3/2022 về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường Nghĩa Tân năm 2022 tới các đơn vị thành viên, các cơ quan, đơn vị, trường học… trên địa bàn.

Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo phường đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao gắn với các phong trào thi đua của các bộ phận chuyên môn, các đoàn thể trong phường, gắn các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh việc phát huy và nhân rộng các mô hình văn hóa ở cơ sở, vận động nhân dân tích cực thực hiện các danh hiệu văn hóa, động viên và đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tiếp tục triển khai rộng rãi việc thực hiện nội dung 2 bộ Quy tắc ứng xử: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng tới các cơ quan, đơn vị trường học và nhân dân trong toàn phường; rà soát bổ sung Quy ước tổ dân phố và đẩy mạnh thực hiện trong toàn phường.

Đặc biệt, bằng việc triển khai có hiệu quả 5 nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong năm 2021, phong trào được duy trì liên tục ngày càng có chiều sâu cả về số lượng và chất lượng; trong mỗi nội dung được cụ thể hóa, sâu sắc hơn, đặc biệt ở các tổ dân phố và được mở rộng ở các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phường đều tổ chức vận động thực hiện phong trào theo tiêu chí thống nhất ngành dọc của mình đã có hiệu quả tích cực đến phong trào chung của phường.

Trong đó, công tác xây dựng Gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn phường năm 2021, số hộ đăng ký gia đình văn hoá có 5.859 hộ/6045 hộ đạt tỷ lệ 96,92%, có 5714 hộ/6045 đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 94,5% trên tổng số hộ dân toàn phường. Trong 03 năm từ 2019 – 2021 có 4584 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, UBND phường trao tặng giấy khen cho 688 gia đình. Số tổ dân phố đăng ký xây dựng Tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 100%, số tổ tổ dân phố văn hóa là 18/20, đạt tỷ lệ 90%.

Đối với công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin, thể dục thể thao và giáo dục đào tạo, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc đến các tầng lớp nhân dân, chủ yếu là đối tượng học sinh, đoàn viên thanh niên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao tại các khu dân cư và phường; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Năm 2021, công tác đền ơn đáp nghĩa, việc thực hiện chế độ chính sách với người có công, thân nhân người có công tiếp tục được phường quan tâm thực hiện kịp thời, chu đáo. UBND phường phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể phường tổ chức thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa… bảo đảm đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm…

Cùng với đó, công tác y tế, đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn phường được duy trì tốt các tiêu chí chương trình quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em; Triển khai xây dựng mô hình bác sỹ gia đình, phát động “Chương trình sức khỏe Việt Nam”. Tăng cường tuyên truyền và duy trì tổ chức khám chữa bệnh cho người cao tuổi vào thứ 6 hàng tuần tại Trạm y tế phường. Chuẩn đoán điều trị hợp lý cho 100% bệnh nhân. Tổ chức 04 buổi thực hành dinh dưỡng cho 150 bà mẹ có con nhỏ và phụ nữ có thai; tư vấn bà mẹ có con nhỏ về dinh dưỡng là 57 bà mẹ.

Duy trì tốt các tiêu chí chương trình quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em; Triển khai xây dựng mô hình bác sỹ gia đình, phát động “Chương trình sức khỏe Việt Nam”. Tăng cường tuyên truyền và duy trì tổ chức khám chữa bệnh cho người cao tuổi vào thứ 6 hàng tuần tại Trạm y tế phường. Chuẩn đoán điều trị hợp lý cho 100% bệnh nhân.

UBND phường Nghĩa Tân được quận lựa chọn làm điểm để xây dựng mô hình về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2021, thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn phường. Trong năm 2021, tiếp nhận 200 hồ sơ bảo hiểm xã hội, 856 thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình và 252 thẻ bảo hiểm y tế trẻ em.

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường. UBND phường đã thành lập Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 phường gồm 17 thành viên, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường làm Chỉ huy trưởng. Ban hành quy chế hoạt động và phân công cụ thể từng thành viên Sở chỉ huy; Thành lập 03 Tổ công tác trực thuộc Sở chỉ huy phường, 06 tổ phản ứng nhanh chuyên trách về lĩnh vực truy vết, điều tra, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; kiện toàn 20 Tổ Covid-19 cộng đồng gồm 100 nhóm, 233 thành viên theo hướng dẫn mới của Thành phố, thành lập 20 tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng, 20 tổ xét nghiệm tự nguyện tại cộng đồng, 20 tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà.

Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng nhân lực, vật lực cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai báo y tế bằng QR Code tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà họp tổ dân phố, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường. Xây dựng, triển khai mô hình “Tổ dân phố xanh” đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, cả hệ thống chính trị phường vào cuộc, các phong trào thi đua đã được nhân dân tích cực hưởng ứng do đó nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021 đã được thực hiện có kết quả tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quân sự và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”,  nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá gắn liền với quy chế dân chủ và quy ước dân chủ ở tổ dân phố.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phấn đấu số gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hoá” tỷ lệ 90% trở lên; tỷ lệ gia đình thể thao 40%…

Nhiều ý kiến của nhân dân phường Nghĩa Tân đã thể hiện trách nhiệm, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thiện chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp nhằm thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở như trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh” luôn được chú trọng, gắn với các hoạt động của phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai xuyên suốt trong nhiều năm…/.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Hội nghị
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
RELATED ARTICLES

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Bí ẩn loại trà quý hiếm đắt nhất hành tinh, giá gần 13 tỷ đồng/kg có gì đặc biệt?

Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt đỏ nhất hiện nay. Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao...

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

Recent Comments