Trang chủ Doanh nghiệp 24/7 Sở Xây dựng Hòa Bình: Đứng đầu các sở, ngành trong tỉnh...

Sở Xây dựng Hòa Bình: Đứng đầu các sở, ngành trong tỉnh về chỉ số mức độ hài lòng của người dân

ĐT24H - Kết quả, chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Xây dựng năm 2021 đạt 97,88/100 điểm, xếp thứ 01/19 các sở, ban, ngành.

Trao đổi với phóng viên về những kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, ông Trần Hải Lâm – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình cho biết: “Tính đến hết tháng 12/2021, đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 06/13 dự án với tổng số tiền trên 1.144,85 tỷ đồng; đã ký hợp đồng đối với 33 dự án nhà ở. Trong năm 2021, Sở Xây dựng đã thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 185 công trình; thẩm định thiết kế cơ sở 07 công trình; tổ chức xét, thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 138 cá nhân…Kiểm tra công tác nghiệm thu 26 công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công 08 công trình…Thẩm định 18 đồ án quy hoạch; 06 nhiệm vụ quy hoạch; thẩm định 45 dự án; thẩm định thiết kế cơ sở 03 dự án…Cấp phép xây dựng cho 51 công trình; kiểm tra 32 công trình”.

Ông Trần Hải Lâm – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

“Năm 2021, chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa tỉnh đạt 31,6%; tỷ lệ dân thành thị được sử dụng nước sạch đạt 91,22%. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, giá trị tổng sản lượng trong năm ước đạt trên 23 tỷ đồng, đạt 117,60% năm; tổng doanh thu trên 16,6 tỷ đồng, đạt 126,32% kế hoạch năm, nộp ngân sách trên 1,6 tỷ đồng, đạt 126,26% kế hoạch năm. Kết quả, chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Xây dựng năm 2021 đạt 97,88/100 điểm, xếp thứ 01/19 các sở, ban, ngành. Về mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, Sở Xây dựng đạt 952,9/1000 điểm, xếp thứ 10/19 các sở, ban, ngành, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về công bố chỉ số và xếp hạng mức độ chính quyền điện tử năm 2021, Sở Xây dựng đạt 85,8/100 điểm, xếp thứ 09/16 các Sở, ban, ngành. Về chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Sở Xây dựng đạt 91,99/100 điểm, xếp thứ bậc 08/19 các Sở, ban, ngành. Về kết quả chấm điểm thi đua Khối, Sở Xây dựng đạt 962,03/1000 điểm, xếp thứ 3 Khối Kinh tế – kỹ thuật, được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen” – ông Lâm nói.

Trong năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị Quyết đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị Quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, là năm cán bộ công chức, viên chức ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp của dịch Covid -19. Song được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cả 2 lĩnh vực Quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành Xây dựng và chỉ đạo hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc sở.

Cụ thể, lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyên ngành Xây dựng, Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo và phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách về xây dựng cơ bản, góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới và lộ trình nâng cấp các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tình hình thực hiện các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư trong năm 2021 được giao thực hiện 3 dự án, cụ thể gồm Dự án khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình; Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở Sở Xây dựng; Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong năm 2021, Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và Phòng Quản lý đô thị thành phố trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan trong hệ thống quản lý nhà nước chuyên ngành Xây dựng tại địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Cùng với đó, về tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã xuất hiện nhiều ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Năm 2021, song song với việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, đơn vị nói riêng và toàn tỉnh nói chung, Sở Xây dựng Hòa Bình đã chủ động xây dựng các phương án đáp ứng khi có các tình huống xảy ra. Đối với công tác phòng, chống dịch tại các Cụm công nghiệp, các công trường xây dựng, Sở cũng đặc biệt chú trọng chỉ đạo tăng cường thực hiện.

Ông Quách Vũ Tuấn – Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng Hòa Bình

Ông Quách Vũ Tuấn – Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng Hòa Bình cho biết: “Trên địa bàn tỉnh hiện nay có nhiều công trình xây dựng đang triển khai thi công xây dựng, là nơi tập trung đông người lao động. Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh (không phân biệt nguồn vốn) tiến hành rà soát các công trình xây dựng đang triển khai thi công xây dựng, yêu cầu các Nhà thầu nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19. Bên cạnh việc quán triệt cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, các nhà thầu phải rà soát, khai báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về danh sách cán bộ, công nhân, người lao động làm việc tại công trường, nhất là người lao động đến từ vùng có nguy cơ cao về dịch Covid – 19”.

“Trường hợp phát hiện có công nhân, người lao động tại công trường bị bệnh, nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm hoặc trở về từ vùng có dịch cần kịp thời thông báo ngay cho cơ quan y tế cấp huyện, cấp xã để tổ chức giám sát sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời; Dừng mọi hoạt động thi công xâydựng công trình trong trường hợp có người mắc bệnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của các cơ quan y tế chức năng; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong phạm vi công trường xây dựng” – ông Tuấn chia sẻ thêm.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2021, Sở Xây dựng đạt 952,9/100 điểm, xếp thứ 10/19 các sở, ban, ngành, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  Năm 2022, Sở Xây dựng đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 32%; tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 92%…

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Sở Xây dựng Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của Ngành và của tỉnh đề ra nhằm nâng cao chất lượng công vụ và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ngành Xây dựng trên địa bàn; Tiếp tục triển khai thực hiện việc đánh giá tác động và kiểm soát các thủ tục hành chính, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; lập các báo cáo cải cách hành chính định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm theo quy định; Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng; Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện dự án Văn phòng điện tử; phần mềm một cửa; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO./.

RELATED ARTICLES

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Bí ẩn loại trà quý hiếm đắt nhất hành tinh, giá gần 13 tỷ đồng/kg có gì đặc biệt?

Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt đỏ nhất hiện nay. Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao...

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

Recent Comments