Trang chủ Văn hóa – Thể thao Hà Nội: Huyện Mỹ Đức xây dựng và chỉnh đốn Đảng, quyết...

Hà Nội: Huyện Mỹ Đức xây dựng và chỉnh đốn Đảng, quyết tâm giữ vững vùng xanh

ĐT24H - Trong năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, trách nhiệm, nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng và chỉnh đốn đảng; kiện toàn HĐND, UBND các cấp đảm bảo kịp thời, đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 18/18 tiêu chí kinh tế - xã hội, 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện quyết liệt và hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho nhân dân, giữ vững vùng xanh của thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Việt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội – Ảnh: Sơn Thủy

Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Việt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức về công tác xậy dựng Đảng và thực hiện một số nhiệm vụ công tác tại địa phương.

PVNăm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông đánh giá như thế nào về công tác xây dựng đảng huyện Mỹ Đức hiện nay?

Ông Nguyễn Ngọc Việt: Trong năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Mỹ Đức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương; chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển” và nhiệm vụ chính trị của huyện, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện; ban hành 6 Chương trình, 9 Nghị quyết, 10 Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày bầu cử, cử tri đi bầu đạt 99,6% (có 13/22 xã đạt tỷ lệ 100%), đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu Hội đồng nhân dân; 35/35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và bầu được 568/578 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Kịp thời kiện toàn bộ máy chính chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở.

Lễ hội Chùa Hương, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm huyện, phát hành cuốn Địa chí Mỹ Đức; Đại hội các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp huyện theo kế hoạch. Thành lập Đảng uỷ khối Doanh nghiệp huyện. Huy động mọi nguồn lực, tập trung lãnh đạo hoàn thành xây dựng Nông thôn mới tại 21/21 xã, phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới năm 2022.

Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Thành phố và HĐND giao (hoàn thành 18/18 chỉ tiêu Thành phố giao), trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành mức cao. Thu ngân sách đạt 218% Thành phố giao. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được ổn định, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

PVTrong năm 2021 bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các mặt kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, thủ đô và huyện Mỹ Đức. Xin ông cho biết hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Mỹ Đức đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19?

Ông Nguyễn Ngọc Việt: Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức đã kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, thống nhất mô hình Bí thư cấp ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND là Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy cùng cấp. Duy trì họp giao ban với Ban chỉ đạo Thành phố, các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhằm chỉ đạo hiệu quả, sát thực; thường xuyên kiểm tra tại cơ sở, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và chỉ đạo các giải pháp phòng, chống dịch. Góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

UBND huyện lập kế hoạch chi tiết và tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin đến từng xã, thị trấn theo nguyên tắc “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”, “vắc xin về đến đâu phải tiêm hết ngay đến đó”, huy động nguồn nhân lực, kịp thời triển khai xét nghiệm, tiêm chủng cho nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện thành lập các Đoàn kiểm tra, động viên lực lượng tham gia phòng chống dịch, các điểm tiêm chủng, xét nghiệm trên địa bàn toàn huyện đảm bảo an toàn.

Trụ sở Huyện ủy Mỹ Đức – Ảnh: Sơn Thủy

Chủ động, kịp thời thành lập khu cách ly tập trung của huyện, rà soát bổ sung các khu cách ly đảm bảo theo sự chỉ đạo của Thành phố. Triển khai thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại trường mầm non Lê Thanh. Chỉ đạo rà soát, kích hoạt các trạm y tế lưu động tại các xã, thị trấn; rà soát, hỗ trợ các đối tượng tham gia phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo các điều kiện hoạt động của Sở Chỉ huy các cấp.

Chỉ đạo thực hiện kịp thời việc hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Thường trực HĐND Thành phố, Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội. Tổ chức vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19”, “Quỹ vắc- xin phòng chống dịch Covid-19”. Tổ chức kết nối, hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản cho người dân trên địa bàn huyện, góp phần tạo điều kiện người dân yên tâm thực hiện phòng chống dịch bệnh, thể hiện sự chia sẻ, tương thân, tương ái của nhân dân huyện Mỹ Đức.

PVHuyện Mỹ Đức trong năm 2021 đã hoàn thành 18/18 tiêu chí kinh tế – xã hội, 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới và giữ vững vùng xanh của thành phố. Vậy, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của huyện Mỹ Đức trong năm 2022 là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Việt: Năm 2022 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và huyện Mỹ Đức, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới.

Trụ sở UBND huyện Mỹ Đức – Ảnh: Sơn Thủy

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, thiết thực, nghiêm túc các chương trình, đề án của Thành ủy, Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý, phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ các cấp.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện hiệu quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Quản lý và tổ chức tốt Lễ Hội Chùa Hương năm 2022 an toàn, văn minh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; triển khai đồng bộ các mặt công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

RELATED ARTICLES

Cuộc cách mạng “ 5 có, 5 không” trong đồng bào người Mông Sơn La

Các phong tục, hủ tục của người Mông được cải thiện, tiến bộ, đời sống ngày càng được nâng cao. Ảnh: Nam Trứ. Theo đó,...

Ca sĩ Mạnh Cường tri ân đêm nhạc “Điều giản dị” đầy cảm xúc lắng đọng, ngọt ngào

Ca sĩ Mạnh Cường. Ảnh: Phi Long. Khán giả Hà thành đã có những cảm xúc lắng đọng, ngọt ngào khi thưởng thức các phần...

Sơn La: Khai mạc Lễ hội “Trên quê hương vợ chồng A Phủ” năm 2023

Đây là lần đầu tiên xã Hồng Ngài tổ chức Lễ hội trên quê hương vợ chồng A Phủ. Lễ hội được tổ chức gồm...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Bí ẩn loại trà quý hiếm đắt nhất hành tinh, giá gần 13 tỷ đồng/kg có gì đặc biệt?

Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt đỏ nhất hiện nay. Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao...

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

Recent Comments